Ochrana osobných údajov

           Zásady ochrany osobných údajov

Sme spoločnosť ANDREINE s. r. o., so sídlom na adrese Štúrovo námestie 132/16, 911 01 Trenčín, Slovenská republika, IČO: 53238435, zapísaná v obchodnom registri vedenom Okresným súdom Trenčín, oddiel: s.r.o., vložka číslo: 40548/R.

Prevádzkujeme e-shop na webových stránkach https://andreine.com.

Pri predaji tovaru a prevádzkovaní našich webových stránok spracúvame niektoré osobné údaje.

Spracúvanie osobných údajov upravuje najmä nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov – ďalej „GDPR“).

I. Spracúvanie osobných údajov

 • A. Spracúvanie osobných údajov v prípade použitia kontaktného formulára

Pokiaľ nás kontaktujete v súvislosti s našimi produktami, budeme pracovať s Vašimi kontaktnými údajmi, ktoré nám oznámite, a to hlavne prostredníctvom kontaktného formulára. Sú to osobné údaje v rozsahu: emailová adresa, meno, priezvisko.

Dôvod spracúvania

Na základe zaslaných osobných údajov Vás následne budeme kontaktovať v súvislosti s obsahom vašej správy a našou ponukou tovaru.

Právny základ

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy, resp. vykonanie opatrení pred uzavretím zmluvy na Vašu žiadosť.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami komunikovať za účelom uzatvorenia zmluvy o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Doba spracúvania

Pokiaľ nenadviažeme ďalšiu spoluprácu, Vaše osobné údaje budeme spracúvať najdlhšie 30 dní od našej poslednej komunikácie.

B. Spracúvanie osobných údajov v prípade nákupu

Pokiaľ u nás nakúpite, budeme pracovať s osobnými údajmi, ktoré od Vás potrebujeme na zabezpečenie uzatvorenia zmluvy o poskytnutí našich tovarov alebo služieb. Sú to hlavne fakturačné údaje: meno, priezvisko, adresa, telefóne číslo, prípadne IČO, DIČ, IČ DPH.

Dôvod spracúvania

Osobné údaje potrebujeme spracúvať, aby sme mohli splniť naše povinnosti vyplývajúce zo zmluvy, t.j. dodanie tovaru. Využitím kontaktných údajov budeme s Vami tiež komunikovať ohľadom stavu Vašej objednávky, prípadne ohľadom reklamácií alebo Vašich otázok.

Osobné údaje budeme ďalej spracúvať pre splnenie našich povinností, ktoré nám plynú zo všeobecne záväzných právnych predpisov (hlavne na účtovné a daňové účely, prípadne na vybavenie reklamácií).

Právny základ

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. b) GDPR – plnenie zmluvy a článok 6 ods. 1 písm. c) GDPR – plnenie našej právnej povinnosti.

Pokiaľ by ste nám tieto osobné údaje neposkytli, nebudeme môcť s Vami uzatvoriť zmluvu o dodaní našich tovarov alebo poskytnutí našich služieb.

Doba spracúvania

Počas dodania tovarov a potom 10 rokov od posledného dodania tovaru.

C. Newsletter (komerčná komunikácia) zákazníci

Pokiaľ ste si u nás zakúpili tovar alebo služby a zároveň ste výslovne neodmietli zasielanie marketingových oznámení, použijeme Vašu e-mailovú adresu, meno, priezvisko a informácie o objednávke na zasielanie našich marketingových oznámení.

Právny základ

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. f) GDPR – naše oprávnené záujmy, ktorými sú marketingová komunikácii cielená na našich zákazníkov.

Doba spracúvania

Jeden rok od posledného otvorenia nášho marketingového oznámenia zaslaného na váš email. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v pätičke newslettera alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: eshop@andreine.com.

D. Newsletter (komerčná komunikácia) odoberatelia

Pokiaľ ste sa prihlásili pomocou webového formuláru a následne ste overili zadanú e-mailovú adresu, použijeme Vašu e-mailovú adresu a meno na zasielanie našich marketingových oznámení.

Právny základ

Ide o spracúvanie na základe článku 6 ods. 1 písm. a) GDPR – súhlas dotknutej osoby so spracúvaním svojich osobných údajov na jeden alebo viaceré konkrétne účely.

Doba spracúvania

Jeden rok od posledného otvorenia nášho marketingového oznámenia zaslaného na váš email. V prípade, ak nechcete naďalej dostávať naše marketingové oznámenia, môžete sa kedykoľvek odhlásiť prostredníctvom odkazu v pätičke newslettera alebo nás môžete kontaktovať na e-maile: eshop@andreine.com.

II. Kto sa k údajom dostane?

Vaše osobné údaje zostanú u nás. Napriek tomu pre nás pracujú niektoré spoločnosti alebo iné osoby, ktoré majú prístup k Vašim osobný údajom z dôvodu toho, že nám pomáhajú s chodom nášho e-shopu. Sú to:

 • •prevádzkovateľ e-shopovej platformy: Vibration s. r. o., so sídlom Račianska 7, 93102 Bratislava, Slovenská republika, IČO: 46409157, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava, vložka 76983/B.
 • •spoločnosti podieľajúce sa na expedícii tovaru:
 • oPacketa Slovakia s. r. o., so sídlom Kopčianska 3338/82A, IČO: 48136999, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel Sro, vložka číslo: 105158/B.
 • oSlovenská pošta, a.s., so sídlom Partizánska cesta 9, 975 99 Banská Bystrica, IČO: 36631124, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sa, vložka číslo 803/S.
 • oSlovak Parcel Service s.r.o.,so sídlom Senecká cesta 1, 900 28 Ivanka pri Dunaji, IČO: 31 329 217, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 3215/B
 • •spoločnosti podieľajúce sa na expedícii platieb:
 • oGOPAY, s.r.o., so sídlom Planá 67, 370 01 Planá, Česká republika, IČO: 26046768, zapísaná v Obchodnom registri vedenom Krajským súdom v Českých Budějoviciach, spis. zn. C/11030.
 • oVšeobecná úverová banka, a.s.; skrátený názov: VÚB, a.s., so sídlom Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, IČO: 31320155, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sa, vložka: 341/B.
 • •poskytovateľ e-mailingovej služby: ECOMAIL.CZ, s.r.o., so sídlom Na Zderaze 1275/15, 120 00 Praha 2, IČO: 02762943, zapísaná v Obchodnom registri Mestského súdu v Prahe, oddiel C, vložka 223183.
 • •marketingová agentúra: Digitalcare Services, s.r.o., so sídlom Lermontovova 3, 811 05 Bratislava, IČO: 51769310, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka: 129622/B.

Osobné údaje spracúvame iba na území Európskej únie.

III. Čo by ste ďalej mali vedieť

V našej spoločnosti nemáme zodpovednú osobu pre ochranu osobných údajov.

V našej spoločnosti nedochádza k rozhodovaniu na základe automatického spracúvania či profilovania.

Pokiaľ by ste mali k osobným údajom otázky, kontaktujte nás na e-mailovej adrese eshop@andreine.comalebo na tel. čísle +421 948 687 142.

V. Vaše práva v súvislosti so spracúvaním osobných údajov

Nariadenie GDPR vám dáva okrem iného právo obrátiť sa na nás a chcieť informácie, aké Vaše osobné údaje spracúvame, vyžiadať si u nás prístup k týmto údajom a nechať ich aktualizovať alebo opraviť, poprípade požadovať obmedzenie spracúvania, môžete požadovať kópiu spracúvaných osobných údajov, požadovať po nás v určitých situáciách výmaz osobných údajov a v určitých prípadoch máte právo na ich prenositeľnosť. Proti spracúvaniu na základe oprávneného záujmu je možné vzniesť námietku.

Ak si myslíte, že s údajmi nezaobchádzame správne, máte právo podať sťažnosť dozornému orgánu, ktorým je v našej jurisdikcii Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky s webovým sídlom na https://dataprotection.gov.sk/uoou/skalebo sa obrátiť na súd.

Tieto zásady sú účinné od 1.4. 2023.

 • Netestované na zvieratách

  Zvieratá milujeme a sme zásadne proti testovaniu na zvieratách. Preto sme sa rozhodli, že kozmetiku budeme testovať my a skúsení dermatológovia. Taktiež produkty neobsahujú žiadne živočíšne tuky.

 • Vyrobené na Slovensku

  Naša kozmetika je vysokej kvality Slovenskej výroby. Vieme, čo do nej dávame a preto môžete mať v našu kozmetiku 100% dôveru.

 • Bez pridaných chemikálií

  Produkty neobsahujú žiadne škodlivé látky, žiadne silikóny, parabény, sulfáty, syntetické parfumy, živočíšne tuky, nebezpečné konzervačné látky ani látky na báze minerálnych olejov vyrábaných z ropy.

 • Prírodný produkt

  Výrobky sú 100% prírodné, vegetariánske, niektoré vegánske bez akýchkoľvek škodlivých látok. Výrobky môžu použivať taktiež aj deti a tehotné mamičky.

#andreine_com na Instagrame